Stolik edukacyjny 2w1 - 6 Stacji do Zabawy

ZED1012

Stolik edukacyjny 2w1 - 6 Stacji do Zabawy

179,00 zł
Brutto
Obecnie brak na stanie

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Stolik edukacyjny 2w1

OPIS PRODUKTU:
  • Stoliczek Edukacyjny ofe­ru­je aż 6 sta­cji do za­ba­wy

  • 2 spo­so­by za­ba­wy: na sie­dzą­co i na sto­ją­co

  • Uczy cyfr, li­ter, kształ­tów, ko­lo­rów

  • Przy­ci­ski pia­nin­ka uczą gamy mu­zycz­nej i ko­lo­rów

  • Prze­su­wa­nie du­żych ko­lo­ro­wych ku­lek po­ma­ga roz­wi­jać ko­or­dy­na­cję oko-ręka

  • Te­le­fo­nik i zdej­mo­wa­na słu­chaw­ka uczą cyfr oraz za­chę­ca­ją do od­gry­wa­nia ról

  • In­te­rak­tyw­na ksią­żecz­ka po­sia­da prze­wra­ca­ne stro­ny, uczy li­ter i kształ­tów, wy­gry­wa we­so­łe pio­sen­ki

  • Prze­su­wa­ne wska­zów­ki ze­ga­ra uczą na­zy­wa­nia ru­ty­no­wych czyn­no­ści od­by­wa­ją­cych się w cią­gu dnia
 
Funkcja automatycznego wyłączania oszczędza baterie
Zasilanie: baterie 2 x AA (LR06)
Rekomendowany wiek dziecka: 6-36 miesięcy
Wymiary opakowania: 50,0 x 40,5 x 13,5
ZED1012